2 mar 2016

Gjesteparkeringen

Styret har med virkning fra 01.02.2016 inngått avtale med parkeringsfirmaet Unipark AS om kontroll av gjesteparkeringer.

Det vil bli utlevert 2 stk. parkeringsbevis kostnadsfritt til hver leilighet. Disse merkes med leilighetsnummer og skal følge leiligheten.

Det er kun tillatt for gjester å parkere på gjesteparkeringene med synlig

parkeringsbevis. Beboere oppfordres til og innformere sine gjester om dette. Det er strengt forbudt for beboere å disponere gjesteparkeringene, selv med parkeringsbevis.

Overtredelse av bestemmelsene medfører ileggelse av kontrollavgift samt

borttauing uten varsel. Driftsoperatør/kontrolløren skal vente i 10 minutter på stedet før den første kontrollavgiften ilegges.

Tapt parkeringsbevis kan bestilles av beboer/ parkeringsbeviseier på følgende mail; kundeservice@unipark.no. Fullt navn og leilighetsnummer skal opplyses om i mailen. Beboer/parkeringsbeviseier vil da motta en faktura fra driftsoperatør på NOK 500,- som må innbetales før nytt kort utstedes.

Driftsoperatørs 24 timers vakttelefon: 918 43 000 / 915 43 000.

Saksbehandling i henhold til klager, krav skal rettes og holdes mellom bileier og Unipark AS.

Gjesteparkeringsområdene er merket med skilter.

Parkeringstillatelser er distribuert via postkassene til hver leilighet.

Hilsen Styret i Borettslaget Lunden 32-36